w zwińÖzku z przenosinami na nowy serwer download jest o tutaj: klik (a tu jest lista zmian)